Velkommen til Ro i nuet

I mine samtaler tager jeg udgangspunkt i de 3 grundprincipper, som beskriver hvordan vores sind fungerer.
Vi har alle medfødt mental sundhed, også når vi befinder os i en krise, hvor det ikke føles sådan.

Det er ikke en fejl når vi oplever stress, angst eller depression.
Det er blot vores indre guide, som fortæller os, at vi er på afveje. Det er ligesom, når vi lægger vores hånd på en varm kogeplade, og vi instinktivt flytter hånden, smerten lader os vide, at vi skal stoppe med det vi gør.

Når vi eksempelvis oplever stress, er det på samme måde et signal om, at vi skal stoppe med det vi gør.
Det kan være, at vi fortæller os selv “Jeg bør kunne overskue situationen, det kan mine kollegaer jo” eller “Jeg skal sørge for, at alt jeg arbejder med, bliver perfekt så ingen opdager, at jeg ikke er god nok”

Det er naturligt, at vi vil føle ubehag, når vi tror på disse tanker, for det er ikke hvem vi er. Når vi får øje på, at vi ikke er vores tanker,
men vi er den der tænker dem, giver det os frihed til at se, at vi kun kan gøre det vi kan gøre, og at perfektion blot er en vurdering.

Mine klienter beskriver en oplevelse af mere ro og lethed i hverdagen. Skønt alt er det samme, er alt forandret.
Se udtalelser under fanen Tidligere klienter siger

Jeg tilbyder 1:1 samtaler og samtaleforløb.
Se mere om hvad jeg tilbyder under fanen Forløb og samtaler.